CIGARAFTEN TORSDAG 16.FEBRUAR 2012

BILDER FRA VÅR CIGARAFTEN MED FOREDRAGSHOLDER OLA FLYGIN KJENT FRA FLERE STORE CIGARBLADER BLANDT ANNET CIGAR AFICIONADO. HAN FORTELLER OM ALT FRA TOBAKKENS OPPRINNELSE TIL MYTER OG HVA SOM HAR GJORDT AT CIGARER ER SÅ POPULÆRE SOM DE ER. ET FANTASTISK INTERESSANT OG FINT FOREDRAG. VÅRE LUNGER BLE OGSÅ PRESSET TIL DET YTTERSTE DA VI RØYKET TO CIGARER HVÆR. VI TAKKER OLA FOR AT HAN DELER AV SIN KUNNSKAP OM TEMAET CIGAR.

             
             

 

 

 

 

 

 

Kontaktinfo: post@austkylvermc.no