RAKFISKLAG TORSDAG 2.FEBRUAR 2012

BILDER FRA VÅRT RAKFISKLAG, SOM BLE EN UTROLIG FIN KVELD MED GODE VENNER I GODT LAG.VI SPISTE ANTAGELIG VÆRDENS BESTE NORDAKER RAKFISK SOM TOM HADDE TATT MED FRA VALDRES. I TILLEGG HADDE VI GODT MED BÅDE ØL OG AQUEVIT. FREDAGEN BLE VEL LITT TUNG FOR DE FLESTE, MEN DET VAR VERDT DET. HYGGELIG AT ALLE HADDE MULIGHET TIL Å KOMME.

             
             

 

 

 

 

 

Kontaktinfo: post@austkylvermc.no